خاتمه یافته, طرح ها
بدون دیدگاه

پیوست فرهنگی طراحی، ساخت و بازسازی مدارس

  تیرماه ماه 1391 یکی از عوامل موثر تربیتی در آموزش و پرورش نوین، چگونگی معماری فضای مدرسه است. معلم، کتاب، دانش آموزان، روشهای تدریس، مدیریت آموزشی و خانواده از جمله عواملی هستند که معمولا در فرآیند یادگیری موثر تلقی…
بیشتر بدانید
جستوجو کنید
فهرست