طرح ها, گزارش ها
بدون دیدگاه

گزارشی از طرح‌های تحقیقاتی مؤسسه فرهنگی پیوست‌نگاری افق

نام دستگاه عنوان طرح ردیف منطقه آزاد قشم پیوست نگاری  فرهنگی پل خلیج فارس  (وضعیت فرهنگی اجتماعی جزیره قشم) 1 اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران پیوست نگاری  فرهنگی نقش فضا و تجهیزات در تعلیم و تربیت رسمی مدیران…
بیشتر بدانید
خاتمه یافته, طرح ها
بدون دیدگاه

پیوست میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی احداث معدن و کارخانه فراوری تفتان

حفظ میراث فرهنگی به عنوان آیینه عبرت و تجربیات انسانی که حاصل عمر آنها بوده برای آیندگان سرشار از درس‌های زندگی است. حفظ هویت و روح فرهنگی یک سرزمین همه در گرو اهمیت نهادن به آثار برجای مانده از گذشتگان…
بیشتر بدانید
خاتمه یافته, طرح ها
بدون دیدگاه

پیوست فرهنگی احداث معدن و کارخانه فناوری تفتان

فرهنگ از ابعاد مهم توسعه و پیشرفت محسوب می شود و از سال 2010 میلادی کشورهای توسعه یافته گروه G20، فرهنگ را سکه رایج برنامه‌های توسعه قلمداد می نمایند.برخی از کشورهای پیشرفته نیز رشد فرهنگ را به جای رشد اقتصاد،…
بیشتر بدانید
خاتمه یافته, طرح ها
بدون دیدگاه

پیوست زیست محیطی احداث معدن و کارخانه فراوری تفتان

لازمه توسعه پایدار به واسطه فعالیت‌های معدنی در کشورهای در حال توسعه که از ذخایر معدنی قابل توجهی برخوردارند توجه همزمان به جنبه‌های مختلف زیست محیطی، جنبه‌های اجتماعی و جنبه‌های اقتصادی است، ایران با توجه به وجود بیش از ۵۷…
بیشتر بدانید
خاتمه یافته, طرح ها
بدون دیدگاه

پیوست خانواده احداث معدن و کارخانه فناوری تفتان

خانواده، کوچک‌ترین نهاد اجتماعی است که اساس و زیرساخت واحدهای بزرگ‌تر به شمار می‌رود. میزان موفقیت و سهمی که افراد برای ایفای نقش در واحدهای بزرگ اجتماعی ایفا می‌کنند بستگی تام به نحوه رشد و تربیت و شکوفایی‌استعدادهای آنها در…
بیشتر بدانید
خاتمه یافته, طرح ها
بدون دیدگاه

پیوست اجتماعی احداث معدن و کارخانه فناوری تفتان

با توجه به روند روبه رشد توسعه صنعتی، یکی از چالشها و مشکلات برنامه ریزیهای توسعه در بسیاری از کشورها، ناتوانی در پیش بینی و کاهش پیامدهای منفی سیاستها، طرحها ی توسعه است. بنابراین توانا شدن نظام مدیریت و برنامه…
بیشتر بدانید
جستوجو کنید
فهرست