آشنایی با

موسسه فرهنگی پیوست نگاری افق

نظر به تاکید رهبری فرهمند انقلاب اسلامی در دیدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1386 مبنی بر لزوم مهندسی فرهنگی و تهیه پیوست فرهنگی برای طرح‌های اقتصادی، عمرانی و اجرایی کشور و لازم الاجرا بودن آن برای تمام دستگاه‌ها و با عنایت به این که اجرای صحیح و تسهیل کننده این رهنمود رهبری و سیاست ملی، مستلزم تولید مبانی نظری ، ادبیات علمی کافی و نیز شناخت میدانی از عرصه های تناسب طرح‌ها و فعالیت‌های اجرایی مختلف در بخش‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با تغییرات فرهنگی جامعه است، در این راستا موسسه پیوست نگاری افق در سال 1390 فعالیت‌های خود در زمینه مهندسی فرهنگی، اجتماعی شروع نموده است تا از این رهگذر به صورت سازمان یافته، اندوخته‌های علمی خود و سایر صاحب نظران کشور را در اختیار مدیران اجرائی کشور قرار دهد.

این موسسه با برخورداری از ظرفیت‌های علمی پژوهشگاه شامل: پنج پژوهشکده، دهها گروه پژوهشی و عضو هیات علمی، هشت فصل‌نامه و ماهنامه علمی، نه موسسه و مرکز وابسته وانتشار صدها جلد کتاب وکسب بیش از پانصد افتخار و جایزه علمی همچنین و تعامل و بهره مندی از ظرفیت علمی دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی معتبر کشور دورههای متعدد آموزشی پیوست نگاری فرهنگی در سطح عمومی و تخصصی برای مدیران و کارشناسان کشوری و استانی دهها سازمان، نهاد و دستگاه های اجرایی در قوای سه گانه برگزار کرده است و برای بیش از 4400 نفر از اساتید دانشگاهی کارگاه‌های پیوست‌نگاری فرهنگی عمومی و تخصصی تشکیل داده است که به عنوان پشتوانه علمی موسسه محسوب می‌شوند، همچنین تدوین پیوست فرهنگی برای پل خلیج فارس، شبکه تعاملی، مدارس خاص و معماری مراکز آموزشی از جمله اقدامات موسسه است.

خدمات موسسه

با خدمات ما در زمینه پیوست های فرهنگی و اجتماعی پروژه ها آشنا شوید

تدوین پیوست ترمیمی

مطالعه و تدوین پیوست فرهنگی واجتماعی ترمیمی برای جبران آسیب طرح ها و برنامه های کلان فاقد پیوست

شناسایی

مطالعه و شناسایی طرح ها و برنامه های کلان مشمول پیوست نگاری فرهنگی اجتماعی

مشاوره

مشاوره تخصصی پیوست نگاری فرهنگی اجتماعی

اعضای هیات موسس

با اعضای هیات موسس پیوست نگاری افق آشنا شوید

اعضای هیات مدیره

با اعضای هیات مدیره موسسه پیوست نگاری افق آشنا شوید

فهرست