خاتمه یافته, طرح ها
بدون دیدگاه

پیوست فرهنگی پل خلیج فارس – گزارش مرحله اول

گزارش مرحله اول پیوست فرهنگی پل خلیج فارس   (وضعیت فرهنگی و اجتماعی جزیره قشم) خرداد ماه 1391   یکی از موانه تعیین کننده در کندی پیشرفت ایران در شرایط کنونی، عدم توسعه متوازن بخش‌ها و ابعاد مختلف تشکیل دهنده…
بیشتر بدانید
خاتمه یافته, طرح ها
بدون دیدگاه

پیوست فرهنگی پل خلیج فارس – گزارش مرحله سوم

سازمان منطقه آزاد قشم مطالعات پایه پیوست فرهنگی پل خلیج فارس گزارش مرحله سوم راهبردهای مدیریت مسائل و تأثیرات چشم‌اندازهای فرهنگی جزیره قشم مجری: مؤسسه فرهنگی پیوست‌نگاری افق آذرماه 1391         این گزارش شامل پنج فصل به…
بیشتر بدانید
جستوجو کنید
فهرست