1-چیستی و ماهیت فرهنگ

 ازمنظر دانشمندان وصاحب نظران مطرح درنظریه پردازی های این عرصه ، بویژه دیدگاه های حضرت امام و مقام معظم رهبری 2-کارکردهای فرهنگ  ونقش گفتمان فرهنگی در محیط سازمان وجامعه

نقش  گفتمان سازی و فرهنگ جامعه درتحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی وتعمیق استقلال،وحدت،  اقتدار،پیشرفت،امنیت،توسعه اقتصادی وتمدن سازی جامعه

3- معرفی عوامل اصلی تغییر وتحول در فرهنگ جوامع و جامعه امروز ایران

بررسی راندمان وتاثیرات فعالیت های مستقیم فرهنگی و پی آمدهای عدم شناخت آثار فرهنگی ساختارها، قوانین وفعالیت های سیاسی،اقتصادی، قضایی، دفاعی و……..در تحولات فرهنگی جامعه، باهدف شناخت دقیقتر داده وستاده طرح ها وتصمیمات مهم مدیریتی در بخش های مختلف با فرهنگ جامعه  با (نگاه آسیب شناسانه)

4– تاثیر پذیری فرهنگی جامعه در روند تعاملات با سایر جوامع

بررسی آثار جهانی شدن، جهانی سازی، تهاجم فرهنگی در تحولات فرهنگی جامعه،باهدف شناخت پیآمدهای مثبت و منفی فرهنگی بهره گیری از علوم،فناوری ها، واقتباس از سبک زندگی سایر جوامع-

4– نقش حاکمیت و قوای سه گانه،بویژه دولت ها در تحولات فرهنگی،اجتماعی

بررسی مسولیت ها و وظائف دولت ها و سایر قوا در مدیریت تحولات فرهنگی واجتماعی مربوط به سیاست ها وبرنامه هایی سازمان های مختلف درجامعه وشناخت تاثیر پذیری آنها از فرهنگ جامعه          –

5– فرصت ها وامکانات موجود برای اعمال هدایت و مدیریت فرهنگی جامعه

بررسی فرصت ها واندوخته های تاریخی ، بهره گیری از دانش وتجربه بشری وامکانات موجود جامعه امروز برای اعمال مدیریت و هدایت فرهنگی جامعه از جمله استفاده از انواع هنرها،فضای مجازی در افزایش اثربخشی فعالیت های فرهنگی مستقیم

6آسیب های فرهنگی واجتماعی شرایط امروز جامعه

بررسی کاستی های فرهنگی جامعه ونارسایی های سازمانهای فرهنگی وآموزشی موجود در اثر گذاری فرهنگی وپی آمدهای آن در بروز مسائل و مشکلات سیاسی، اقتصادی ،اجتماعی وامنیتی و تخریب منابع کشور(مرتبط با خانواده، حاشیه نشینی، فساد های مالی و……..)

7– نسبت دین وفرهنگ در جامعه ایران

نقش دین در فرهنگ جامعه ایران وبهره گیری از ظرفیت های نظام تبلیغات دینی در اصلاح فرهنگ عمومی واصلاح ساختار ها وتبیین جایگاه حوزویان،دانشگاهیان و مدیران اجرایی در فرایند ها وایجاد فرهنگ سازمانی مناسب در سازمان های کشور

8 –بررسی اسناد سیاستی وقانونی در حوزه مدیریت فرهنگی جامعه

بررسی اسناد سیاستی،وقانونی در حوزه فعالیت های فرهنگی  از جمله قانون پیوست نگاری فرهنگی واجتماعی  وچیسنی پیوست فرهنگی ازدید رهبری وسایر صاحبان اندیشه ونسبت آن باسایر مطالعات در مسائل اجتماعی وزیست محیطی ونقش بلندمدت آن در نظام سازی وبر پایی تمدن نوین اسلامی

9-الگو ومراحل مطالعاتی فرهنگ سازمانی و پیوست نگاری فرهنگی اجتماعی

معرفی چارچوبها والگوهای انجام مطالعات درفرهنگ سازمانی و تدوین پیوست فرهنگی اجتماعی طرح ها وفعالیت های مختلف با ذکر تجربه های انجام شده در بخش های مختلف کشور

10- تمرین مشترک در قالب کارگاه آموزشی از تدوین کلیات یک پیوست فرهنگی و اجتماعی

تقسیم شرکت کنندگان به چند گروه وتدوین کلیات یک پیوست فرهنگی اجمالی، جهت درک کاربرد مطالب مطرح شده در جلسات قبلی وشناخت عمیق تر فرایندی که باید برای تدوین پیوست فرهنگی طی کرد.

11- بررسی آثار و پی آمدهای پیوست نگاری فرهنگی واجتماعی

بررسی آثار سازنده ومستقیم پیوست نگاری فرهنگی واجتماعی در افزایش اثر بخشی طرحها وپیآمدهای جانبی آن در حل سایر مسائل علمی وفناورانه مربوط به تحولات مورد نیاز در سازمان ها ونهادهای اجرایی کشور

12- بررسی موانع پیوست نگاری فرهنگی واجتماعی

شناخت موانع بینشی دربین مدیران اجرایی ، کارفرما ها واعضای تیم مطالعات پیوست نگاری و راه کارهای عبور از این موانع متناسب باسازمانها و موضوعات  مختلف

13– موانع موجود در مسیرتحول در فرهنگ سازمانی و ایجاد تقاضا وانجام مطالعات پیوست نگاری

ضرورت جلب مشارکت موثر مدیران و کارشناسان تصمیم ساز مجری طرح ها در تمامی مراحل اصلاح فرهنگ سازمانی و تدوین پیوست فرهنگی به دلیل امکان کسب اطلاعات لازم،کشف راه حل های کاربردی و ایجاد ضمانت اجرا برای راه کارهای پیشنهادی وپیش بینی سازوکارهای نظارتی در روند اجرای نتایج مطالعات در پیوست نگاری فرهنگی

14- ظرافت ها در انجام مطالعات وتحقیقات

تجربه نشان داده شده است با توجه به انگیزه،دانش وموقعییت متفاوت شرکت کنندگان ومیزان مشارکت در مباحث، لازم است تعداد جلسات را از 14 تا 20 جلسه منعطف نمود تا بهره وری لازم ازدوره برگذاری حداکثر شود.

15- تداوم کلاس های تکمیلی با توجه به نوع طرح واهداف شرکت کنندگان………

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مطالب مرتبط
فهرست