فعالیت های آموزشی  موسسه فرهنگی  پیوست نگاری افق

 

توضیحات فراگیران آموزشی نوع  آموزشی محل برگزاری   عنوان دوره آموزشی ردیف
این دوره ها با همکاری بسیج اساتید کشور برنامه ریزی واجرا شد ۱۲۰ الی۱۴۰ عضو هیات علمی در هر استان،

(مجموعا۴۴۰۰نفر )

دوره عمومی پیوست نگاری فرهنگی سه روزه   دانشگاه های سراسر کشور ۱-فرهنگ از نگاه امام ورهبری،

۲-عوامل تغییر وتحول فرهنگ،

۳-چیستی وآثار پیوست نگاری فرهنگی

1
این دوره با همکاری بسیج اساتید و دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.  

در مجموع ۵۰۰ نفر از سرتاسر کشور در این دوره شرکت نمودند

دوره تکمیلی پیوست نگاری فرهنگی ‍

(پنج روزه )

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ۱-توضیح الگوی عمومی پیوست نگاری، ۲-تعامل طرح های اقتصادی با فرهنگ، ۳- ملاحظات علمی در انجام تحقیقات میدانی پیوست نگاری 2
۱۸ نفر از مدیران بخش های مختلف بنیاد علوی وابسته به بنیاد فرمان امام دوره شناخت وآمادگی برای کارفرمایی مطالعات پیوست نگاری فرهنگی

(۱۲ جلسه آموزشی  )

 

ساختمان مرکزی بنیاد علوی در تهران پیوست نگاری فرهنگی 3
اعضای شورای فرهنگ عمومی استان سمنان شامل امام جمعه، استاندار وکلیه مدیران و کارشناسان عضوشورای فرهنگ عمومی سمینار آموزشی استانداری سمنان آشنایی با چیستی وفلسفه و ضرورت  پیوست نگاری فرهنگی 4
این نشست به دعوت مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی استان مرکزی انجام شد. اعضای شورای فرهنگ عمومی استان سمنان شامل امام جمعه، استاندار وکلیه مدیران و کارشناسان عضوشورای فرهنگ عمومی سمینار آموزشی استانداری مرکزی آشنایی با چیستی وفلسفه و ضرورت  پیوست نگاری فرهنگی 5
این نشست به دعوت سازمان برنامه و بودجه استان مرکزی انجام شد. کارشناسان منتخب  ادارات کل و فرمانداری های استان کرمانشاه سمینار آموزشی  سازمان برنامه وبودجه استان کرمانشاه آشنایی با چیستی وفلسفه و ضرورت  پیوست نگاری فرهنگی 6
 استادان ،مدیران و کارشناسان دانشگاه آزاد  استان سمینار آموزشی.  دانشگاه آزاد اسلامی  استان زنجان تبیین نقش دانشگاه در نظام پیوست نگاری فرهنگی اجتماعی 7
مدیران دفاتر وکارشناسان برنامه وبودجه کشور سمینار آموزشی سازمان برنامه وبودجه کشور توضیح وتبیین نقش پیوست نگاری فرهنگی در توسعه اقتصادی 8
اعضای هیات علمی ۶۰ واحد دانشگاه آزاد اسلامی سمینار آموزشی      واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور نقش   استادان دانشگاه در تربیت دانشجویان 9
استادان ومدیران دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشگی تهران سمینار آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشگی تهران حکمت در نظام آموزشی پرستاران در دوجلسه 10
قضات وکارشناسان جدید الاستخدام سمینار آموزشی        مرکزآموزشی قوه قضاییه پیوست نگاری فرهنگی در فعالیت های قوه قضاییه 11
طلاب حوزه علمیه خواهران تهران سمینار آموزشی حوزه علمیه خواهران تهران       پیوست فرهنگی برای خانواده 12
مدیران مدارس سما وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی سمینار آموزشی  مدارس سما وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی پیوست فرهنگی ویژه مدارس 13
 روحانیون نهاد نمایندگی رهبری در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سمینار آموزشی  بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پیوست فرهنگی اجتماعی ویزه مسکن و شهرسازی 14
 طلاب حوزه های علمیه مشهد سمینار آموزشی حوزه علمیه مشهد دوره عمومی پیوست نگاری فرهنگی 15
  استادان دانشگاه آزاد اسلامی یزد سمینار آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی یزد تعامل اقتصاد وفرهنگ در جامعه ایران 16
دانشجویان دوره دکترای مدیریت راهبردی فرهنگی دوره آموزشی     دانشگاه دفاع ملی     صنایع خلاق 17
دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت فرهنگی دوره آموزشی دانشگاه سوره    مدیریت فرهنگی مراکز فرهنگی وهنری 18
 دانشجویان دوره کارشناسی رشته های مهندسی دوره آموزشی دانشگاه صنعتی شریف مهندسی فرهنکی 19
استادان دانشگاه علوم پزشگی شهید بهشتی تهران دوره آموزشی دانشگاه علوم پزشگی شهید بهشتی دوره آموزشی تعامل فرهنگ ونظام آموزش پزشگی کشور 20
معاونین توسعه منابع انسانی سمینار آموزشی وزارت نیرو     پیوست فرهنگی اجتماعی در طرح های وزارت نیرو 21
مدیران و کارشناسان سازمان بهزیستی کشور کارگاه  اموزشی سازمان بهزیستی کشور پیوست  نگاری  فرهنگی 22
مدیران و کارشناسان و اعضای هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی سمینار  آموزشی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی پیوست نگاری  فرهنگی اجتماعی 23
مدیران عامل ، معاونین و کارشناسان شرکت های پانزده گانه  وابسته به شرکت سرمایه گذاری صدر تامین سمینار آموزشی شرکت سرمایه گذاری صدر تامین پیوست نگاری  فرهنگی اجتماعی 24
معاونین  فرهنگی و کارشناسان شرکت های پانزده گانه  وابسته به شرکت سرمایه گذاری صدر تامین سمینار آموزشی شرکت سرمایه گذاری صدر تامین پیوست نگاری  فرهنگی اجتماعی 25
معاونین  فرهنگی و کارشناسان مناطق آزاد تجاری و و یژه اقتصادی سراسر کشور سمینار آموزشی منطقه آزاد کیش پیوست نگاری  فرهنگی اجتماعی 26
مدیران و کارشناسان شهرداری اراک سمینار آموزشی شهرداری اراک پیوست نگاری  فرهنگی اجتماعی 27
مدیران و کارشناسان شرکت توسعه معدن پارس تامین سمینار آموزشی شرکت توسعه معدن پارس تامین پیوست نگاری  فرهنگی اجتماعی 28
مدیران و کارشناسان شرکت توسعه معدن پارس تامین کارگاه  آموزشی شرکت توسعه معدن پارس تامین پیوست نگاری  فرهنگی اجتماعی 29
مدیران و کارشناسان شرکت زغال سنگ طبس سمینار آموزشی شرکت زغال سنگ طبس پیوست نگاری  فرهنگی اجتماعی 30
مدیران و کارشناسان سازمان فرهنگی اجتماعی  شهرداری قم سمینار آموزشی شهرداری قم پیوست نگاری  فرهنگی اجتماعی 31
مدیران و کارشناسان سازمان استاندارد ملی ایران سمینار آموزشی سازمان استاندارد ملی ایران پیوست نگاری  فرهنگی اجتماعی 32
مدیران و کارشناسان مجموعه فرهنگی ورزشی تفریحی تله کابین توچال سمینار آموزشی مجموعه فرهنگی ورزشی تفریحی تله کابین توچال پیوست نگاری  فرهنگی اجتماعی 33
مدیران و کارشناسان شرکت توسعه اراضی عباس آباد سمینار آموزشی شرکت توسعه اراضی عباس آباد پیوست نگاری  فرهنگی اجتماعی 34
مدیران و کارشناسان سازمان حفظ محیط زیست کشور سمینار آموزشی سازمان حفظ محیط زیست کشور پیوست نگاری  فرهنگی اجتماعی 35
مدیران و کارشناسان وزارت دادگستری کشور سمینار آموزشی وزارت دادگستری کشور پیوست نگاری  فرهنگی اجتماعی 36
مدیران و کارشناسان هلال احمر کشور سمینار آموزشی سازمان هلال احمر کشور پیوست نگاری  فرهنگی اجتماعی 37
مدیران و کارشناسان شرکت سرمایه گذاری سینا انرژی سمینار آموزشی شرکت سرمایه گذاری سینا انرژی پیوست نگاری  فرهنگی اجتماعی 38
مدیران عامل ، معاونین و کارشناسان شرکت های پانزده گانه  وابسته به شرکت سرمایه گذاری صدر تامین سمینار آموزشی شرکت سرمایه گذاری صدر تامین برنامه جامع فرهنگی اجتماعی 39

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مطالب مرتبط
فهرست