ارزیابی تأثیرات اجتماعی مجموعه فرهنگی، گردشگری و تفریحی مُرادآب

ارزیابی تأثیرات اجتماعی مجموعه فرهنگی، گردشگری و تفریحی مُرادآب محورهای موضوعی :

طلیعه خادمیان 1 (دکتری جامعه¬شناسی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال )
حبیب جباری 2 (دکتری جامعه شناسی توسعه)
تاریخ ارسال : 1400/08/05 تاریخ تایید : 1400/08/05 تاریخ انتشار : 1400/08/05

کلید واژه: ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی, مجموعه تفریحی, گردشگری و فرهنگی مُرادآب و محله اسلام¬آباد کرج,

چکیده مقاله :

هدف این پژوهش، ارزیابی تأثیرات اجتماعی پروژه ساخت مجموعه فرهنگی و گردشگردی مُرادآب در محله اسلام¬آباد واقع در منطقه 1 شهرداری کرج و ارائه راهکارهایی به منظور افزایش پیامدهای مثبت و کاهش پیامدهای منفی ناشی از آن است. روش این پژوهش از نظر فرایند اجرا، تلفیقی (کمی و کیفی) و از نظر زمان، مقطعی بوده است. اطلاعات در بخش کمی داده¬ها با نمونه¬ای 400 نفری از اهالی اسلام¬آباد کرج به دست آمده است و در بخش کیفی هم مصاحبه¬هایی با مدیران شهرداری منطقه کرج، عوامل اجرایی، مطلعان طرح و افراد شاخص و نخبگان محلی انجام شده است و برای تعیین اعتبار پرسشنامه از اعتبار صوری و به منظور تعیین پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. یافته¬های پژوهش حاکی از آن است که¬ اجرای این پروژه، اثرات مثبتی مانند بهبود گذران اوقات فراغت، بهبود سیمای محلی و بهبود محیط¬زیست، احساس آرامش و نشاط اجتماعی، افزایش احساس امنیت، افزایش دسترسی به خدمات تفریحی و فرهنگی، افزایش قیمت مسکن، ایجاد فرصت شغلی و درآمدزایی، بهبود سیمای محله، افزایش مشارکت و تعلق محلی و افزایش رضایت و اثرات منفی مانند دل¬زدگی و بی‌اعتمادی مردم به مسئولان و طرح، مهاجرت اجباری و ایجاد نارضایتی از ازدحام و شلوغی بعد از اجرای طرح به همراه خواهد داشت که با اجرای سیاست¬های درست سامان¬دهی و جلب رضایت اهالی و طراحی اصولی و بهره¬مندی از سرمایه¬گذار خصوصی جهت تسریع امور می¬توان اثرات منفی را کاهش داد.

چکیده انگلیسی:

The purpose of this study is to evaluate the social effects of the construction project of Moradab cultural and tourism complex in Islamabad neighborhood located in district one of Karaj municipality and to provide solutions to increase the positive consequences and reduce the negative consequences. The method of this research was cross-sectional in terms of time and in terms of implementation process, it was combined (quantitative and qualitative). In the quantitative part, the information was obtained through a survey of 400 Islamabad residents of Karaj and in the qualitative section, interviews have been conducted with the managers of the municipality of Karaj region, executive agents, planners and prominent people and local elites. Formal validity was used to determine the validity of the questionnaire and Cronbach’s alpha method was used to determine the reliability. The findings of the study indicate that the implementation of this project has positive effectsو such as improving leisure time, improving the local landscape and improving the environment, a sense of peace and social vitality, increasing a sense of security, increasing access to recreational and cultural services. , Increase housing prices, create job opportunities and income generation, improve the appearance of the neighborhood, increase participation and local affiliation and increase satisfaction and its negative effects are boredom and distrust of the people to the officials and the plan, forced migration and dissatisfaction with the crowds and crowds after the implementation of the plan, which, with the implementation of proper organizing policies and satisfaction of residents and principled design and benefit of the investor Private to speed things up can reduce the negative effects.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مطالب مرتبط
فهرست