ارزيابي تأثيرات اجتماعي و فرهنگي احداث مجموعة ورزشي مرودشت منطقة 7 شهرداري تهران

ارزيابي تأثيرات اجتماعي و فرهنگي احداث مجموعة ورزشي مرودشت منطقة 7 شهرداري تهران محورهای موضوعی :

خليل ميرزايي 1 (دکتراي جامعه‌شناسي، دانشيار دانشگاه آزاد اسلامي، واحد رودهن)
مرجان پاکدامن 2 (کارشناس‌ارشد پژوهشگري علوم اجتماعي)
فرزاد عباسي 3 (کارشناس مديريت امور فرهنگي، گرايش برنامه‌ريزي فرهنگي)
ندا عظیمی 4 (دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز)
تاریخ ارسال : 1399/01/16 تاریخ تایید : 1401/01/29 تاریخ انتشار : 1401/01/29

کلید واژه: پروژة حاضر با هدف پاسخگويي به نيازهاي اهالي محلة قصر- حشمتيه در زمينه امکانات ورزشي اجرا شده است. از مهمترين اهداف اجراي اين طرح, توانمندسازي و آگاه‌سازي مستقيم و غير مستقيم اهالي با مسائل بهداشتي, دسترسي به امکانات ورزشي, ايجاد فضاي عمومي و افزايش تعاملات اجتماعي در اين مکان, افزايش حس امنيت و سلامت در ساکنان محلة قصر- حشمتيه به واسطة وجود محلي امن براي ورزش, افزايش سلامت جسماني ساکنان به دليل دسترسي آسان‌تر نسبت به گذشته به امکانات و وسايل ورزشي, افزايش مراجعات از ساير نقاط منطقه براي استفاده از امکانات مجموعه و ايجاد تعاملات جديد و… است. نوع مطالعه در اين پژوهش از نظر مسير, توصيفي و از نظر هدف, كاربردي است. روش مورد استفاده براي گردآوري اطلاعات نيز ميداني و اسنادي بوده است. البته بايد اشاره كرد كه پژوهش حاضر را مي‌توان در شمار پژوهش‌هايي قرار داد كه با عنوان ارزيابي مطرح شده‌اند. تأثيرات ساخت مجموعه ورزشي مرودشت واقع در منطقة 7 شهرداري تهران منجر به پيامدهاي مثبت و منفي مي‌شود. پيامدهاي مثبت عبارتند از: افزايش ارتباطات اجتماعي, سرماية اجتماعي, امنيت بانوان, سلامت, مشارکت در فعاليت‌هاي ورزشي, کاهش اعتياد, تغيير سبک زندگي, اشتغال‌زايي, ايجاد مشاغل جديد, کسب درآمد براي شهرداري و کاهش سر و صداي نوجوانان و جوانان و پيامدهاي منفي نيز عبارتند از: آلودگي‌هاي محيط‌زيستي, افزايش ترافيک, کمبود جاي پارک خودرو و شلوغي و ازدحام در محله.,

چکیده مقاله :

پروژة حاضر با هدف پاسخگويي به نيازهاي اهالي محلة قصر- حشمتيه در زمينه امکانات ورزشي اجرا شده است. از مهمترين اهداف اجراي اين طرح، توانمندسازي و آگاه‌سازي مستقيم و غير مستقيم اهالي با مسائل بهداشتي، دسترسي به امکانات ورزشي، ايجاد فضاي عمومي و افزايش تعاملات اجتماعي در اين مکان، افزايش حس امنيت و سلامت در ساکنان محلة قصر- حشمتيه به واسطة وجود محلي امن براي ورزش، افزايش سلامت جسماني ساکنان به دليل دسترسي آسان‌تر نسبت به گذشته به امکانات و وسايل ورزشي، افزايش مراجعات از ساير نقاط منطقه براي استفاده از امکانات مجموعه و ايجاد تعاملات جديد و… است. نوع مطالعه در اين پژوهش از نظر مسير، توصيفي و از نظر هدف، كاربردي است. روش مورد استفاده براي گردآوري اطلاعات نيز ميداني و اسنادي بوده است. البته بايد اشاره كرد كه پژوهش حاضر را مي‌توان در شمار پژوهش‌هايي قرار داد كه با عنوان ارزيابي مطرح شده‌اند. تأثيرات ساخت مجموعه ورزشي مرودشت واقع در منطقة 7 شهرداري تهران منجر به پيامدهاي مثبت و منفي مي‌شود. پيامدهاي مثبت عبارتند از: افزايش ارتباطات اجتماعي، سرماية اجتماعي، امنيت بانوان، سلامت، مشارکت در فعاليت‌هاي ورزشي، کاهش اعتياد، تغيير سبک زندگي، اشتغال‌زايي، ايجاد مشاغل جديد، کسب درآمد براي شهرداري و کاهش سر و صداي نوجوانان و جوانان و پيامدهاي منفي نيز عبارتند از: آلودگي‌هاي محيط‌زيستي، افزايش ترافيک، کمبود جاي پارک خودرو و شلوغي و ازدحام در محله.

چکیده انگلیسی:

The present study seeks to respond to Qasr-Heshmatieh neighborhood residents’ needs regarding sports facilities. Some of the most important goals of this project include impacts such as direct and indirect empowering and informing the residents on health issues, providing access to sports facilities, establishing public spaces and increasing social interactions in those spaces, increasing perceived safety and health for the residents of Qasr-Heshmatieh neighborhood due to the existence of a safe place for doing sports, improving residents’ physical health due to easier accessibility to sports facilities and equipment compared to the past, increasing the visits from other parts of the region to use the facilities and building new interaction, etc. The present study is descriptive in terms of process and applied in terms of the research objective. Documentary and field study were also used for data collection. However, it must be mentioned that the present study can also be categorized among assessment studies. The establishment of Marvdasht sports complex in Tehran municipal region 7 has both positive and negative impacts. The positive impacts include increasing social relations, social capital, safety for women, health, participation in sports activities, reducing addiction rate, change in the lifestyle, employment, creation of new jobs, revenue gain for the municipality, and reducing noise from teenagers and the youth, while negative impacts include environmental pollution, increased traffic, parking space shortage, and congestion and crowdedness in the neighborhood.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مطالب مرتبط
فهرست