آسیبشناسی مردمنگردر اجرای طرحهای توسعهی شهری

آسیب شناسی مردم نگردر اجرای طرح های توسعه شهری مطالعه موردی شهر ساری
رستم علی پاکدامن کلتی، محمود محمدی، محمد مسعود
گروه شهرسازی، دانشکده ی هنر، معماری و شهرسازی
چکیده: (۲۷۵۹ مشاهده)
طرح های توسعه ی شهری در ایران غالبا با تاکید بر جنبه های کالبدی تهیه می شود. این شیوه موجب شده تا شالوده اصلی شهرهای ما به سمت نامناسب حرکت کندو بسیاری از عناصر و اجزایی که در بستر تاریخی شهر و متناسب با نیازهای اقتصادی و اجتماعی و… شکل گرفته بود به حال خود رها شده و ابزار تسلط بر شهر سواداگری و دلالی زمین و ساختمان باشد. هدف از مقاله حاضرآسیب شناسی اجرای طرح های توسعه شهری در ایران از نگاه مردم شهر است. سئوالات تحقیق به شرح ذیل است.1-مفاهیم وبنیان فلسفی موجود در طرح های توسعه شهری چیست ؟ 2-روش های مناسب تهیه تا اجرای طرح های توسعه شهری در ایران چگونه است ؟ فرضیه ارائه شده این است که طرح های توسعه شهری در فرایند تهیه تا اجرا به ساکنین شهرها توجه نداشته و با توجه به آنها کمرنگ است. روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی است . شیوه گردآوری اطلاعات نیز بصورت اسنادی و میدانی از طریق پرسشنامه در قالب طیف لیکرت است. که با استفاده از نرم افزار (SPSS) تحلیل قرار شده . نتایج تحقیق نشان می دهد که نظام عقلانیت حاکم بر تهیه تا اجرای طرح های توسعه شهری با نظام عقلانیت موجود در جامعه ایرانی مخصوصا نگرش به ابعاد اجتماعی کمتر تطبیق دارد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مطالب مرتبط
فهرست