آموزش
بدون دیدگاه

دوره های آموزشی پیوست نگاری فرهنگی واجتماعی موسسه فرهنگی پیوست نگاری افق

سطح یک – دوره عمومی پیوست نگاری فرهنگی واجتماعی   ويژه کارشناسان ومدیران میانی ویژگی های دوره سطح یک : 1-دانش و مهارت ایجاد شده در فراگیران دوره عمومی  : ردیف دانش ، مهارت و قابلیت های فراگیران در پایان دوره…
بیشتر بدانید
جستوجو کنید
فهرست