هیات مدیره
بدون دیدگاه

دکتر حسن بنیانیان عضو و رییس هیئت مدیره

رئیس هیات مدیره موسسه پیوست نگاری افق حکم بنیانیان رئیس هیات مدیره پیوست نگاری سوابق تحصیلاتی و اجرایی حسن بنیانیان متولد سال 1332 ـ اصفهان تحصیلات مهندس ساختمان (دانشگاه خواجه نصیر) فوقلیسانس برنامهریزي توسعه اقتصادي (دانشگاه تهران) دکتراي مدیریت دولتی…
بیشتر بدانید
جستوجو کنید
فهرست