مقالات
بدون دیدگاه

بررسی موانع تحقق طرح پیوست فرهنگی براساس مقایسه ی میان نظر نخبگان و مدیران ارشد

بررسی موانع تحقق طرح پیوست فرهنگی براساس مقایسه ی میان نظر نخبگان و مدیران ارشد بررسی موانع تحقق طرح پیوست فرهنگی (براساس مقایسه ی میان نظر نخبگان و مدیران ارشد
بیشتر بدانید
جستوجو کنید
عضویت در خبرنامه
این فیلد برای هدف اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
فهرست