آموزش
بدون دیدگاه

محور موضوعات دوره پیوست نگاری فرهنگی اجتماعی در نشست های چهار ده گانه

1-چیستی و ماهیت فرهنگ  ازمنظر دانشمندان وصاحب نظران مطرح درنظریه پردازی های این عرصه ، بویژه دیدگاه های حضرت امام و مقام معظم رهبری 2-کارکردهای فرهنگ  ونقش گفتمان فرهنگی در محیط سازمان وجامعه نقش  گفتمان سازی و فرهنگ جامعه درتحقق…
بیشتر بدانید
جستوجو کنید
برچسب ها
فیلتر ها
Reset
فیلتر ها
عضویت در خبرنامه
این فیلد برای هدف اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
فهرست